Модерно

Може да създадете или редактирате галерии от Административен панел>Съдържание>Галерии.To display one or more category, link it to different menu or sub menu element.

Може да създадете или редактирате галерии от Административен панел>Съдържание>Галерии.Могат да се създават различни категории,както и да се сортират различни снимки по тези категории.